Sokolov, Cheb, Trutnov? Od půlnoci ani na krok

Pokud žijete na území některého ze tří nejvíce zasažených okresů, tedy na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, od 12. 2. 00:00 můžete okres opustit pouze z několika specifických důvodů, které musíte být schopni doložit policii.

Návrh bez názvu (28)

Naopak pokud v těchto okresech máte nemovitost, ve které nebydlíte (platí hlavně pro chaty a chalupy), od půlnoci na pátek se tam nedostanete, pokud k tomu prokazatelně nebudete mít některý z níže vyjmenovaných důvodů. Stejně tak si do zasažených okresů nevyrazíte na výlet (takže pokud jste se tento víkend chystali např. na Sněžku, mrzí nás to, ale je nejvyšší čas svoje plány změnit).

Látková rouška už nestačí

Aby toho nebylo málo, všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území těchto okresů se nařizuje používat na ochranu dýchacích cest chirurgickou roušku nebo respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95. Nařízení platí ve všech vnitřních prostorech mimo vlastní domácnost, v prostředcích veřejné dopravy a na všech veřejně přístupných místech a prostranstvích, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti).

Tato omezení se nevztahují na osoby, které místem prokazatelně pouze projíždí (tím se myslí zejména řidiči kamionů atd.), nicméně platí pro ně zákaz na území těchto okresů zastavit (pokud to není nezbytně nutné).

Vláda zároveň důrazně doporučila na všech pracovištích v těchto okresech zavést opatření vedoucí k omezení fyzického kontaktu osob a podpoře práce z domova a zvýšené hygieně. Doporučuje se i zajistit možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

Výjimka z omezení pohybu platí:

 • Pro cesty za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění: a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby.
 • Pro děti, žáky a studenty účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, a jejich nezbytný doprovod.
 • Pro neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.
 • Pro cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.
 • Pro cesty za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata.
 • Pro nezbytné cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.
 • Pro nezbytné cesty za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.
 • Pro nezbytné cesty za účelem individuální duchovní péče a služby.
 • Pro nezbytné cesty za účelem výkonu veterinární péče.
 • Pro nezbytné cesty za účelem účasti na svatbě, vstupu do registrovaného partnerství a účasti na pohřbu.
 • Pro cesty zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště.

 

Investice do ochrany dýchacích cest nemusí být vysoká

Když loni na jaře vypukla první vlna epidemie, nebylo snadné ochranné pomůcky vůbec sehnat a když už se daly koupit, jejich kvalita byla většinou diskutabilní a cena přemrštěná. Díky tomu se většina z nás uchýlila k textilním rouškám, které nebyl problém ušít doma. Bohužel po dlouhých měsících strávených ve společnosti koronaviru už s jistotou víme, že certifikované ochranné pomůcky mají oproti textilním rouškám vyšší účinnost. Dnes naštěstí není problém pořídit chirurgickou roušku nejvyšší třídy IIR za pouhé 2,30 Kč za kus, nebo kvalitní respirátor za 16 Kč