Ozonová dezinfekce – účinné řešení pro firmy i veřejné instituce

Hygienicky nezávadné prostory bez výskytu virů a bakterií. To je to, co v dnešní době řeší vedle domácností také všechny firmy nebo veřejné instituce. A zde vyvstává zásadní otázka: jaký způsob dezinfekce použít, aby to bylo účinné, rychlé a cenově přijatelné?

Standardem je chemická dezinfekce, která se ale nevyplatí v případě, že je nutné čistit velké prostory na pravidelné bázi. Navíc všichni ještě máme v živé paměti, jaký byl na začátku koronavirové epidemie výrazný nedostatek chemických dezinfekčních prostředků.

Ozonová dezinfekce – rychle a ekologicky

Řešením se pro stále více firem stává dezinfekce ozonem. Ta účinně a navíc ekologicky ničí na površích i ve vzduchu téměř veškeré choroboplodné zárodky jako bakterie, viry, plísně a jejich spory a také alergeny. Navíc likviduje všechny nežádoucí zápachy, jako je cigaretový kouř, zápach po zvířatech, zápach chemických látek nebo zatuchlost. Ne nadarmo se říká, že v interiérech vydezinfikovaných ozonem je cítit svěžest, jako když dýcháte čerstvý vzduch v horách.

Ozon (O3) neboli aktivní kyslík je silné oxidační činidlo. To vysvětluje jeho vynikající dezinfekční účinky – má 3000x větší oxidační schopnost než chlor a přitom je zcela ekologický a zdraví nezávadný. V normálním stavu se ozon vyskytuje v plynném skupenství, což mu při dezinfekci umožňuje dostat se nejen na povrchy a do vzduchu, ale do všech spár a pórů v omítkách.

Dezinfekce se provádí pomocí ozonových generátorů. Tento přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku (ozonu), který vzniká pomocí silných elektrických výbojů. Po ukončení aplikace se ozon přemění zpátky na kyslík (O2). K bezpečné dezinfekci prostoru stačí dosáhnout hladiny ozonu 1ppm, což pro představu je 1g ozonu na 10 m3 čištěné místnosti při běžných teplotách a vlhkosti v místnosti.

Ozon – pomocník v mnoha odvětvích

Dezinfekční vlastnosti ozonu jsou známy více než 100 let. Tehdy se začal používat na dezinfekci pitné vody. Také dnes se této technologie využívá při úpravě pitné nebo bazénové vody. Ozonová dezinfekce je běžná v medicíně na sterilizaci nástrojů, ve farmaceutickém průmyslu, potravinářství apod. Ozon našel uplatnění i při čištění klimatizací a interiérů vozidel.

Dnes, v podmínkách koronavirové epidemie představuje ozonizace stále běžnější způsob zajištění dezinfekce vnitřních prostor. Kancelářské prostory, průmyslové provozy, fitness centra, sportoviště, bytové domy, obchody, kasina, ale např. i úřady, mateřské a základní školy, prostředky hromadné dopravy - zde všude se využívá ozonová dezinfekce.

Aplikace ozonu - bezpečnost na prvním místě

Ozon je ve vyšších koncentracích pro všechny živé organismy nebezpečný (ve vnitřních prostorách se maximální povolené hodnoty pohybují v rámci předpisů mezi 0,05 a 0,1 ppm). Při vdechnutí způsobuje dýchací potíže, bolest hlavy, nevolnost nebo podráždění pokožky a sliznic, může vést až k smrti. Proto má používání ozonových generátorů přísná pravidla použití. Když se dodrží, jedná se o naprosto bezpečnou technologii. Pravidlo č.1:  ve vnitřních prostorách, kde právě probíhá zákrok, nesmí být nikdy přítomni lidé a zvířata. Před zahájením dezinfekce musí být také přemístěny rostliny.

Po ukončení aplikace a vypnutí ozonového generátoru se nesmí do místnosti ještě cca 60 minut vstupovat. Poté je nutné místnost před dalším používáním vyvětrat.

Zkušenosti se počítají - jak vybrat správného dodavatele

Na trhu v současnosti existuje řada firem, které tuto službu nabízejí.  Předtím, než si některou z nich vyberete, ujistěte se, že se jedná o experty s dostatkem zkušeností, kteří pracují se správnými přístroji. Ne všechny ozonové generátory jsou totiž určeny na dezinfekci větších komerčních nebo průmyslových prostor. Součástí služby by měla být také konzultace o vhodnosti aplikace ozonu, poučení o bezpečnosti při provádění zákroku a samozřejmě přeměření prostor určených k dezinfekci technikem, aby správně stanovil množství ozonu nutného pro vydezinfikování prostor.

Ozonová dezinfekce je účinné a levné řešení pro vyčištění zamořených prostor, nebo jen jako preventivní opatření. Velkou výhodou je i její rychlost – nejpozději za čtyři hodiny od zahájení dezinfekčního procesu se prostory mohou zase začít využívat bez jakéhokoliv omezení. Jedná se o bezpečnou technologii, která je na rozdíl od chemických dezinfekcí ekologicky nezávadná. Při správné aplikaci zničí ozonová dezinfekce 99,9% bakterií, virů včetně koronavirů, plísní a alergenů a eliminuje veškeré zápachy.  Dezinfekce ozonem se pro stále více podnikatelských subjektů i veřejných institucí stává řešením, jak dosáhnout bezpečného prostředí pro jejich zaměstnance a zákazníky.